ลมหายใจที่รัก เตรียมตัวตายก่อนที่จะสายเกินไป

จงใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตได้ดีเล่มหนึ่งเลย สอนให้เราใช้ชีวิตไม่ประมาท เพราะเราคิดว่าเรายังสามารถมีชีวิตไปอีกนาน อีกหลายสิบปีกว่าจะแก่เฒ่า ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อย ชีวิตของคนเรานั้น ทุกๆ อย่างไม่มีความแน่นอน เราควรตระหนักไว้ว่า เราสามารถตายเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ เราควรที่จะค้นหาความรู้ใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ที่เราอยากทำ สิ่งที่เราควรจะทำในแต่ละวัน และวันข้างหน้า

ในทางพุทธศาสนาสอนให้เราทุกคนปล่อยวาง การตายอย่างสงบนั้นเป็นกุศลที่ดี ถ้าเราปล่อยวาง หลุดพ้น เข้าใจชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย เราก็จะไม่มีทุกข์ จนถึงวินาทีสุดท้ายที่เราจะจากโลกนี้ไป หนังสือเล่มนี้ทำให้ผมใช้ชีวิตอย่างมีสติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ตั้งใจทำสิ่งที่ฝัน ตั้งใจทำในสิ่งที่อยากทำ คิดถึงทุกๆวัน และวันข้างหน้าของตัวเอง วางแผนอนาคตไว้ ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ดี ไม่เบียดเบียนคนอื่น รู้จักแบ่งปัน แล้วสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจกับนายรังสรร มูลน้อยความเห็น (0)