อู่ข้าวอู่น้ำ...จริงๆ หรือ?

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประเทศไทยของเราถือว่าเป็น.."อู่ข้าวอู่น้ำ" แห่งหนึ่งของโลก...มาหลายปี ... แต่มาปีนี้ ปี 2558 ...อากาศร้อนมากๆ .... น้ำน้อยมากๆ ... ฝนไม่ตก...ชาวนาไทยทุกๆ ภาคปลูกข้าวไม่ได้ นะคะ .... เดือดร้อนไปทั่วประเทศไทย....น้ำในคลองก็แห้ง... น้ำฝนจากฟ้าไม่มี...ฝนไม่ตกตามฤดูกาล...ชาวนาก็ปลูกข้าวไม่ได้....หนี้สินก็พอกพูล...ไม่หมด..ไม่สิ้นนะคะ

สรุปได้ว่า ... การที่ขาดน้ำในปี 2558 ให้บทเรียน...ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรมากมายนะคะ ....

1) ชาวนา... ต้องฟังแผนการใช้น้ำให้ดีดีจากภาครัฐ ก่อนจะตัดสินใจลงทำนา...

2) ชาวนา... ต้องใสใจศึกษาสภาพดินฟ้าอากาศ...เพราะจะเปลี่ยนไปในแต่ปี...เพราะโลกร้อนขึ้น (ไม่งั้น ชาวนาเดืออร้อนก่อนใครๆ)

3) ชาวนา ... ต้องไม่ดื้อแพงที่จะทำนาให้ได้ ... อย่าคิดว่า... เดียวฝนก็ตก ... นี้จะเดือนสิงหา อยู่แล้ว..ฝนก็ยังไม่ตก...ใข้หลักวิทยาศาสตร์... ไม่ใช้หลักความเชื่อตามฤดูกาล ... (ผลของการคาดเดา ... เวลาไม่มีน้ำจริงๆ ชาวนาเจอปัญหามากกว่าใครๆ )

4) ชาวนา ... ต้องมองหาอาชีพอื่นเสริมอาชีพทำนา (มีแผน1, แผน2 ... ทำอะไรไม่เป็นก็ต้องทดลองทำ ... ฝึกทำ... เรียนรู้...ที่สำคัญ...ต้องมีเงินทุนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อาชีพใหม่... คือ การพัฒนาตนเอง)

5) ชาวนา ... ต้องปลูกพืชทีาทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ... ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตกรอื่น ... นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน...นั้นคือ การพัฒนาตน

4) ภาครัฐทุกๆ ภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ดูแล "เรื่องน้ำ" โดยตรงต้องเตรียมการวางแผนก่อนล่วงหน้า .... ไม่ใช้รอน้ำฝน...พอๆ กับชาวนา... ควรเตรียมน้ำไว้ล่วงหน้าเป็นปีๆ ว่า...ถ้าฝนไม่ตก...จะเก็บน้ำไว้ได้อย่างไร....เก็บที่ไหน...มีแผนการใช้น้ำ...เพื่ออะไร...เพื่อใครบ้าง

5) ผู้นำของประเทศ...ต้องมีแผนการพัฒนาที่ดี ... เพื่อประชาชน..ทุกคน ทุกกลุ่ม ... เพราะท่านเข้ามบริหารประเทศ...ต้องยอมรับว่า "เข้ามาบริหาร&เข้ามาพัฒนา" ... ปัญหามีไว้ให้ผู้บริหารแก้ ... ผู้บริหารที่ดี...ต้องสู้ปัญหา....ไม่โยนปัญหาให้ใครๆ (เพราะเราเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาและเข้ามาพัฒนาประเทศไทย...ต้องแก้ในทุกๆ ปัญหา)

6) ผู้นำ "ภาครัฐ" (ได้รับเงินเดือนและอาสามาเป็นข้าราชการ...รับใช้งานบริการ+งานบริหาร) ... ทุกๆ ระดับ(ระดับประเทศ ... ระดับเขต...ระดับจังหวัด..ระดับท้องถิ่น)... ต้องลงมาช่วยประชาชน ...ชาวนา... (ผู้นำต้องมีความรู้ที่แท้จริงนะคะ)

7) ภัยแล้งปี 2558 ... คือบทเรียน ทีต้อง "ทบทวน" หาทั้ง ... จุดอ่อน... จุดแข็ง... ปัญหา.. อุปสรรค์ (ทำทั้ง SWOT Analysis และ TOWS Analysis )... แล้ววางแผนเพื่อแก้ปัญหาทั้ง 1. ระยะสั้น 2. ระยะกลาง 3.ระยะยาว ... ที่สำคัญ คือ ปัญหาเฉพาะหน้า คือ ปะปา.... ไม่มีแม้แต่น้ำดิบ ... ที่จะมาทำน้ำปะปาให้ประชาชนใช้ในครัวเรือน นะคะ ... ผู้เขียน ยังจำคำพูดที่เคยได้ยินบ่อยๆ ว่า... ประเทศไทยของเราเป็น ..."อู่ข้าวอู่น้ำ" แห่งหนึ่งของโลก" .... ตอนนี้...ยังเป็น ... ยังใช่อยู่ไหมค่ะ ... เป็นทั้ง "อู่น้ำ และ อู้น้ำ" นะคะ .... เพราะ... ไม่มีน้ำ (อู่น้ำ) ... ก็ไม่มีข้าว (อู่ข้าว) ... ไม่มีทั้ง "อู่ข้าวอู่น้ำ" นะคะ ... น่าเศร้าจังเลย


ขอบคุณค่ะ

14 ก.ค.2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (10)

ไม่น่าเชื่อนะคะ มาถึงวันนี้แล้วประเทศเรายังมีปัญหาเรื่องน้ำอยู่อีก ตอนนี้ทางใต้ฝนตกแทบทุกวันค่ะ

เขียนเมื่อ 

และแล้ววันนั้นก็มาถึง..คือวันนี้..คิดถึง กา กับแก..

เขียนเมื่อ 

มันเป็นคำกล่าวที่จะอยู่ในความทรงจำเก่า ๆ ของเรา ๆ ตลอดไป

ยุคสมัยใหม่ คงจะต้อง หาความหมายของคำนั้นกันแล้วละจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ที่ชัยภูมิเริ่มมีฝนลงแล้วครับ

เขียนเมื่อ 

ปัญหาที่แก้ได้ยากเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนครับ

1.ข้าราชการบางหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
2.นักการเมืองเลือกนโยบายประชานิยมมากกว่าผลดีต่อเกษตรกรที่แท้จริงและยั่งยืน
3.เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นในหลักพอเพียงของ"พ่อ"และการทำเกษตรอินทรีย์
แต่ยังคงพึ่งพาสารเคมีเต็มตัวจึงเป็นหนี้ร้านขายสารเคมี(ผลจากข้อ1) และ
ถูกทำสัญญาไม่เป็นธรรมซึ่งบังคับขายผลผลิตคืนเพื่อใช้หนี้ในราคาต่ำกว่าตลาด
4.ข้าราชการยังไม่ปฏิบัติตามหลักพอเพียงอย่างที่ท่องบ่นออกสื่ออยู่เนืองๆจริงเพราะตนจะไม่ได้อะไร

ข่าวดีคือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยสมัยใหม่ได้อุบัติขึ้นซึ่งนำความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้กัน
นอกจากนี้หลายกลุ่มยังมีการรวมตัวเพื่อแบ่งปันความรู้กันใน facebook
หากกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเหมาะสม
อนาคตของไทยคงสดใสแน่ๆครับ

หมายเหตุ- กลุ่มเกษตรกรรายย่อยคือพวกที่กู้เศรษฐกิจให้ฟื้นคืนมาหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในสมัยผู้นำกอร์บาชอฟ


-สวัสดีครับพี่หมอ

-ตามมาให้กำลังใจเกษตรกรครับ..

-ข่าวภาวะความแห้งแล้งดูจะหนักหนาสาหัสมาก ๆ ครับ

-น้ำกินน้ำใช้ยังขาดแคลน

-ต้องมีการสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน การขุดบ่อน้ำตื้น ไม่พึ่งพาระบบน้ำประปาอาจจะดูยากไปหน่อยแต่หากมีพื้นที่พอที่จะขุดบ่อน้ำไว้ใช้ได้ผมว่าก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาได้

-ณ เวลานี้คงต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน..ก่อนที่คนอื่นจะมาช่วยเรา..

-พี่หมอสบายดีนะครับ?

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

ถ้าหาทางสร้างแหล่งน้ำของตัวเองได้ ชาวนาก็จะดีขึ้นกว่ารอธรรมชาติ .... พึ่งตนเอง ก็ต้องใช้ทุก "ทุน" ที่มีนะคะ ไม่ง่ายดอก

เขียนเมื่อ 

สงสารชาวนาค่ะ ไม่ให้เขาทำนา ก็ต้องหาทางเลือกอื่นให้เขาด้วย ทุกครอบครัวชาวนามีหนี้สิน

เศร้าจริงๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ปีนี้แล้งกว่าทุกปี

บ้านเราขาดน้ำจริงๆด้วย

แต่ใต้ตกทุกวันจริงๆครับ