..... กากี .....

๐๐๐ คนประนามหยามหน้า .......................กากี

นวลผ่องหมองฤดี ....................................โศกเศร้า

เท็จจริงยิ่งระบายสี ...................................เสริมแหล่ง

เติมแต่งกระจายเฝ้า ..................................จับจ้องมองดู


๐๐๐ ความงามที่ทำให้ .............................. ชีวิต

เดินสู่ทางลิขิต .........................................บาปย้ำ

โดยชายมากมายคิด ..................................ยีย่ำ

กระหน่ำทำชอกช้ำ ....................................ต่ำช้าบัดสี


๐๐๐ ทั้งครุฑาคนธรรพ์ ............................. สวรรค์สาป

ดุจดั่งเป็นคนบาป ......................................จัดจ้อง

หลุดจากชราภาพ .......................................ลอยสู่...แพเฮย

เรือใหญ่เกยเลยต้อง ...................................ปกป้องทำเมีย


๐๐๐ ต่อจากนั้นพลันสู่ .................................โจรสลัด

มิอาจปัดขืนขัด ...........................................โจกหน้า

คอยหลบเลี่ยงเพียงสกัด ...............................มากหื่น...รุมนา

ใยมิทันนานช้า .............................................ฆ่าล้างหวังอนงค์


๐๐๐ ตกระกำซ้ำซาก .....................................จากวัง

เดินป่าหาทางยัง ..........................................ยืดเยื้อ

หากชีวิตผิดหวัง ...........................................ยังสู่...โชคนา

กษัตริย์ชรามาเอื้อ ..........................................ชิดเชื้อทำเมีย


๐๐๐ ยังเกิดศึกครึกครื้น ..................................ชิงนาง

ระหว่างคนธรรพ์ทาง ......................................เก่าชู้

ชิงชราคร่าสรรพางค์ .......................................นางกลับ...คืนเฮย

นาฏกุเวรเบนสู้ ...............................................เพื่อกู้ชู้คืน


๐๐๐ ยังถูกกระหน่ำซ้ำ .....................................คำผอง

เป็นบุปผาสีทอง .............................................ผ่องแผ้ว

ผิดหรือไม่ใครลอง ...........................................รีบบอก...ทีเฮย

หากเอ่ยเผยกันแล้ว .........................................คลาดแคล้วมิสนอง


ผู้ประพันธ์คำโคลง : วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)