บรรยากาศการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษารอบ 9 เดือน​

บรรยากาศการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษารอบ 9 เดือน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อุดมศึกษา ระดับสถาบัน กำกับติดตาม รอบ 9 เดือน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการประกอบด้วย

1. ผศ ทิพยวรรณ นิลทยา ประธานกรรมการ

2. ผศ วิภา วังศิริกุล กรรมการ

3. ผศ เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ กรรมการ

4.ผศ นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ กรรมการ

5. ดร อาสลัน หิเล กรรมการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QAPNUความเห็น (0)