การฝึกคนให้เป็นช่างแบบญี่ปุ่น

ดูคลิปนี้แล้ว เกิดมุมมองก็คือ วิธีการฝึกคนเข้าสู่วิถีทุนนิยม แบบผาจ้านช้าง จนทำงานตามคำสั่งได้
ตรงเป๊ะ ต้องถูกลดสภาพความเป็นมนุษย์เป็นบางครั้งเช่นถูกทำร้ายร่างกายเพื่อให้งานบริการลูกค้าออกมาได้ดี
จุดที่เป็นปรัชญาแนวคิดที่เขาต้องการปลูกฝังเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพแบบทุนนิยม ที่ทำงานเพื่อเป้าหมาย
ได้ตรงเป๊ะเต็มร้อยโดยใช้วินัยอย่างเข้มข้นแล้ว การปลูกฝังให้รักพ่อแม่ ให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ มากกว่าความคิด
โดยทั่วไปที่สอนว่า การทำงานที่ดีทีสุดคือ การทำงานที่ตัวเองรัก แถมยังมีการปลูกฝังเรื่องความเป็นชาติไปด้วย
ความจริงโมเดลแบบนี้คนไทยก็ใช้โมเดล ความคิดแบบผาจ้านช้างนี้เหมือนกัน แต่ไม่ยักออกมาเป็นแบบญี่ปุ่นเลย
ที่ไม่เหมือนก็คือ ไม่ได้ปลูกฝังให้รักพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ ด้วยวิธีการของเขา แถมของเราแม้จะมีคำว่า
ชาติ แต่คำว่าชาติ ก็มีความกำกวมจนไม่สามารถจินตนาการได้ ที่รู้สึกได้ก็คือการเชียร์มวย หรือ ฟุตบอล เท่านั้น
ส่วนอาชีวะของเราก็มีการปลูกฝัง เรื่องสำคัญคือรักสถาบันของใครของมัน ไม่ได้ปลูกฝังให้รักพ่อ รักแม่ ทำให้
พ่อแม่ภาคภูมิใจ หรือความมั่นใจว่า อาชีวะนี้แหละคนสร้างชาติ หรือเพื่อชาติอย่างแท้จริง แต่ภาพรวมในประเทศ
ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่วิธีฝึกแบบนี้ทั้งหมด แต่ก็เป็นภาพหลงเหลือว่า คำว่า "ชาติ" ของ "ญี่ปุ่น" นั้นสามารถสั่งทหารให้ไป
ยึดประเทศเอเซียได้เกือบทั้งหมด ด้วย"วินัย" และคำว่า "ชาติ" แต่ถ้าไม่ถูกระเบิดที่ตกในฮิโรชิม่า นางาซากิ เสียก่อน
ประเทศในเอเซียต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่หนึ่งอย่างแน่นอน ด้วยวิธีการที่พอหลงเหลืออยู่แบบนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดิฉันชอบวิธีฝึกคนของญี่ปุ่นค่ะ คนญี่ปุ่นขยัน อดทน มีวินัย