ทดลอง หยุดมรรค (1)

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ปีนี้มีความพิเศษบางอย่าง คือ

ผมสังเกตุว่า ผมเริ่มปล่อยวางโครงการสร้างฐานะต่าง ๆ ที่แต่ก่อนจะวางแผนออกแบบว่า

จะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง

ปีนี้ หลายโครงการเริ่มถูกแปรรูป วางแผนและออกแบบให้ลูก ๆ แทนแล้ว หนอสมบัติที่ดีที่สุด ที่จะมอบให้ลูกนั้น คือ สมบัติทางธรรม

ก็ได้เริ่มนำพาบ้างแล้ว หนอ


สิ่งสำรองลงมา คือ การสร้างสมบัติทางโลก นั้น

จีงได้เริ่มออกแบบบ้างแล้วในปีนี้ หนอ

โดยใช้ต้นแบบตามแนวทางในคลิปนี้ หนอ

วันเสาร์ อาทิตย์นี้ จึงได้เริ่มดำเนินการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อฝึกลูก ๆ หนอ

... เป็นเหตุให้ได้ทดลอง "หยุดมรรค" (หยุดเพียรเดินสติ สมาธิ ปัญญา)

ปล่อยใจหลงโลก ไปตามกรรม หนอ


ผ่านไปยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง

จิตปุถุชนเต็มรูปแบบก็เข้ายึดครองใจ หนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)