เรื่องเล่าของ "ฟ้าคราม" ตอนลูกลิง...

เรื่องเล่าของ "ฟ้าคราม" ตอนลูกลิง...

วัย ๔ ขวบ ของฟ้าคราม...หนูเริ่มท่องคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย คำแปลได้แล้ว

เช่น สีต่าง ๆ สัตว์ต่าง ๆ อวัยวะของร่างกาย

สิ่งของต่าง ๆ...เขียนพยัญชนะ เลขต่าง ๆ

ท่อง number ของเลขต่าง ๆ ได้ทั้งไทยและภาษาอังกฤษ

ย่า พ่อเพรียง แม่อ้อม เตรียมความพร้อมให้ตัวหนู

ได้ในระดับหนึ่ง...แต่ดูเหมือนความจำของหนู

จะจำได้ดี...ย่าก็จะใส่ความรู้ให้หนูได้เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ

แต่จะไม่ยัดเยียดให้หนูมากจนเกินไป...ซึ่งจะทำให้หนู

ขาดความสุขในวัยเด็กไปได้...

ช่วงนี้ไปไหน มาไหน เราสองคนจะเกาะกันเหมือน

ลูกลิงกับแม่ลิงเลย...จนใคร ๆ เห็นยังอดที่จะแซว

เราสองคนไม่ได้...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)