ความรู้สึกที่ได้เรียนเมื่อวาน

  ตอนแรกขี้เกียจมากเพราะเป็นวันอาทิตย์  อยากนอนตื่นสายแต่พอมาเรียนจริงสนุกมาก  ๆ  ขอบอกว่าได้อะไรเยอะจริง  ๆ  เนื้อหาที่เรียนน่ะเหรอมาสิจะเล่าให้ฟัง

1.  การใช้  Internet  เบื้องต้น  ก็จะกล่าวถึงตัวย่อต่าง  ๆ  ว่ามาจากคำภาษาอังกฤษว่าอะไร  เช่น  URL  มาจากคำว่า Universal  Research  Location

2.  Browser  ก็คือ  โปรแกรมที่ให้บริการ Internet 

3.  Homepage  ก็คือ  หน้าหลักที่ระบุข้อมูลของหน่วยงาน

  นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาอีกตั้งเยอะตั้งแยะอยากรู้ก็เข้ามาตั้งกระทู้ถามนะแล้วคนสวยจะตอบ

   สุดท้ายอยากบอกว่าเรียนวิชานี้แล้วไม่เครียดดีกว่านั่งช่วยเหลือตัวเองอยู่ที่บ้านเด้อคะเด้อ!!!!!!!!!!!