ติดต่อ

  ติดต่อ

หลากหลายทัศนะ…....เคล็ดลับการเป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์…….ต้องฝึกฝน…ตั้งใจ...แข่งขัน...

  เคล็ดลับการเป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์…….ต้องฝึกฝน…ตั้งใจ...แข่งขัน...  

หลากหลายทัศนะ....เคล็ดลับการเป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์.........ของประถมศึกษาปีที่6 

เคล็ดลับการเป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์ …….ต้องฝึกฝนตั้งใจ...แข่งขัน...  

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องฝึกฝน   ถ้าเราหมั่นฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ   ที่สำคัญคือการอ่านหนังสือเยอะๆ   จะมีประโยชน์และทำให้เราประสบผลสำเร็จในวิชานี้   เพราะถ้าอ่านไม่ออก   เราก็ไม่รู้โจทย์และทำข้อสอบไม่ได้  

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สนุก   ได้ฝึกทักษะตลอดเวลาและไม่เครียด   ผมมีผู้ปกครองและคุณครูเป็นผู้ติวให้   ผมอยากให้มีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์     แบบไม่เครียด   มีการบูรณาการและมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ   แล้วเด็กจะรักวิชาคณิตศาสตร์  

พื้นฐานของวิชาอื่นๆ  คือวิชาคณิตศาสตร์   ถ้าเราเก่งวิชาคณิตศาสตร์  ก็จะเก่งวิชาอื่นด้วย   อยากให้เพื่อนๆฝึกทำแบบฝึกหัดและหาความรู้เพิ่มเติมที่ห้องสมุด   เราจะได้แนวทางความคิดในการหาคำตอบ   และผมอยากให้โรงเรียนมีห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร์ด้วยครับ  

ผมอยากเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ทั่วโลก    เพราะได้คิดและแก้ปัญหาต่างๆมากมาย   ในการเรียนคณิตศาสตร์นั้น   ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  สอนแหวกแนวไปเรื่อยๆ   เราต้องสนุกไปกับมันด้วยครับ 

คณิตศาสตร์เป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของเราที่ต้องผูกพันครับ   วิชาคณิตศาสตร์สนุกมาก   เบาสมองไม่ต้องคิดอะไรมาก   แค่คำนวณให้ถูกต้องและจำสูตรหรือแนวทางการคิดคำนวณให้ได้   โตขึ้นผมอยากเป็นวิศวกรครับ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 59195, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 1, Read: Click

  Tags: math

Comments (1)

IP: xxx.57.178.52
Written At 

สวัสดีค่ะ   อาจารย์