นวัตกรรมการศึกษา

จากการเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้ในอาทิตย์ที่สองของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากกว่าเดิมเพราะรู้ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะต้องได้รับความรู้อะไรที่แปลกใหม่อีกอย่างแน่นอน......

  • ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับในวันนี้คือ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มบันทึกของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าสามารถที่จะแก้ไขในสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าไม่พอใจได้ ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต  และเทคนิควิธีการสืบค้นความรู้ใหม่ๆมากมายทั้งในระดับธรรมดาและในระดับสูง
  • สิ่งที่ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนคือเทคนิควิธีการต่างๆที่สามารถทำให้เราหาข้อมูลได้เร็ว  และตรงตามความต้องการใช้ของข้าพเจ้าด้วย
  • สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับในการเรียนครั้งที่สองนี้ข้าพเจ้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนในปัจจุบันของข้าพเจ้า เช่นข้าพสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ