๖๕๙. ความแตกต่างของคน

ความแตกต่างของคน

ยิ่งอายุมากขึ้น...ฉันยิ่งเห็น..."ความแตกต่าง" ของคนมากขึ้น

เห็นพฤติกรรมแปลก ๆ...ของคน...บางครั้งเป็นเรื่อง "คำพูด"

ของเขาเอง...บางครั้งเป็นเรื่อง "กิริยา การแสดงออก"...

บางเรื่องเป็น "ความคิด" ของเขา...สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

ทำให้ฉันต้อง "เรียนรู้" ๆ จากพวกเขา...สมกับที่ทางพระท่านว่าไว้...

คนเราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน...การเรียนรู้ ๆ ไปตลอดชีวิต...

ในโลกนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใคร...เพราะทุกคนต่างเรียนรู้และพึ่งพาซึ่งกันและกัน

มนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อเกื้อกูลกันต่างหาก...

ความคิด การพูด การกระทำ ทำให้พฤติกรรมของคนแตกต่างกัน...

ถ้าเรายอมรับความจริงข้อนี้...เราจะเกิดการเข้าใจและไม่ไปว่าเขา

เมื่อเห็นกิริยาอาการของเขาที่แสดงต่อเราในทางที่เราเห็นแล้วไม่พอใจ

เพราะแค่ให้รู้ไว้ว่า...มนุษย์ทุกคน เกิดมา เพื่อให้เราได้เรียนรู้

และเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้จากตัวเรา

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)