๖๕๓. ชีวิต เปรียบเสมือน...

ชีวิต เปรียบเสมือน...

"ชีวิต" ...เปรียบเสมือน "เหรียญ ๒ ด้าน"

มีด้านที่มี "ความสุขและด้านที่เจ็บปวด"

ยามใดที่เหรียญ...หันด้านที่มีความสุขมาให้เรา

จง "อย่าประมาท" เพราะมีอีกด้านหนึ่ง

รอ...ที่จะหมุนมาหาเรา

เมื่อเหรียญ "หันด้านร้าย ๆ " มาหาเรา

อย่าเอาแต่เศร้าใจ...จงอดทน

แก้ปัญหาไปเรื่อย ๆ...เพียงรอเวลา

ที่เหรียญจะหมุนอีกด้านหนึ่งมาให้เราเช่นกัน...

เพียงแค่ให้รู้ว่า...เรากำลังทุกข์หรือสุขเท่านั้นเอง

...

เรื่องของ "ชีวิต"

ไม่มีใครมีแต่เรื่องดีได้ตลอดไป

ไม่มีใครเจอเรื่องร้ายตลอดกาล

การเกิดมามีชีวิต...พ่อแม่ให้มา

แต่การ "ประคองชีวิต"

ให้รอดปลอดภัยได้

เป็นเรื่องที่เราจะต้องหา "จุดสมดุล" เอง...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ .... มิตรภาพทำให้โลกงดงามค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ดร.เปิ้ล

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ