​การออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุ

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมแนะนำการออกกำลังที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา

วิทยากรได้แนะนำวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวต่าง ๆ เช่นเสื้อผ้าและรองเท้าเป็นต้น เน้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละคน มีการอบอุ่นร่างกายก่อน และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนที่จะไปเริ่มต้นการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะอุปกรณ์จำนวนมากที่มีอยู่ในห้องฟิตเนส (Fitness) โดยแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสม

นอกจากอุปกรณ์ในห้องฟิตเนสแล้ว ห้องข้างเคียงยังมีอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังและพักผ่อน รวมทั้งเล่นเกมส์ต่างอีกด้วย....เช่นมีห้อง พร้อมโต๊ะและอุปกรณ์สำหรับเล่นปิงปอง หรือ เทนเบิลเทนนิส มีห้องสำหรับการเล่นปาเป้าด้วยลูกดอก การออกกำลังกายด้วยห่วงฮูลาฮูป และ ลูกบอลล์ต่าง ๆ เป็นต้น....

ทำให้กิจกรรมที่ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ที่มาร่วมกันในวันนี้ ได้รับทั้งประโยชน์ และมีความสุขสนุกสนานกัน ซึ่งสามารถชมภาพและเสียงบางส่วนได้จาก วีดิโอข้างล่างนี้...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (0)