จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2549 (ต่อ) 

        ในที่สุดเวลาที่ผมรอคอยก็มาถึง ตามกำหนดการ 11.00-12.00 น. จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวมองโกเลีย ผมเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมมานานตั้งแต่ได้ศึกษาจากกรณีของ Scotland ที่ยังคงเป็นปึกแผ่นอยู่ได้ก็ด้วยศิลปวัฒนธรรมที่แน่นเหนียวเป็นสำคัญที่ยังคงเป็นจิตวิญญาณ แม้ว่าจะต้องรวมกับ England, Wale และ Northern Ireland จนกลายเป็น UK ไปแล้วก็ตาม

        การแสดงเริ่มตอน 11 โมงนิดหน่อย เลิกเกือบเที่ยงครึ่ง มีหลายชุดมาก ผมย้ายไปนั่งแถวหน้า เพื่อจะได้ถ่ายรูปได้อย่างจุใจ ผมขอเล่าช่วงนี้ด้วยภาพก็แล้วกันครับ

 

 

 

 

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.