ภาชนะอะลูมิเนียมไม่ควรใส่อาหารที่มีรสจัดนานๆ ภาชนะจะมีรอยต่างๆ