เวลาทอดเนื้อหรือทอดไก่ ควรใช้ไฟอ่อน จะทำให้เนื้อหรือไก่สุก เนื้อนุ่มน่ารับประทานมากกว่าใช้ไฟแรง