เรื่องเล่าในหัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรการเรียนรู้ ของกัมปนาท อาชา จากบล็อกของ อาจารย์วิบูลย์ (อ่าน)