ภาษาลาวคราวละคำ ๕

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาษาลาวคราวละคำ ครั้งที่ ๕

วันนี้เสนอคำว่า เจ้าชู้

เจ้าชู้ ในภาษาลาว หมายถึงคนมีเสน่ห์ หน้าตาดี พูดจาไพเราะ

เจ้าชู้ในภาษาลาว เป็นคำชื่นชม ให้เกียรติ ยกย่อง

ถ้าไปประเทศลาว ใครได้รับคำชมว่า เจ้าชู้ จงภาคภูมิใจ

ว่าท่านได้รับการยกย่อง ไม่ใช่ประจาน

แต่เจ้าชู้ ในภาษาไทย ความหมายไม่ดีเลย

ภาษาไทย เจ้าชู้แปลว่า ผู้ใฝ่ในการชู้สาว

หมายถึง ผู้ใฝ่ในกามารมณ์ ไม่มีจริยธรรมในกาม สาวๆไม่กล้าแต่งงานด้วย

หรือเป็นอันตรายต่อผู้หญิง

สรุปว่า คนลาวชื่นชมคนเจ้าชู้ แต่คนไทย หวาดระแวงคนเจ้าชู้

(แหล่งอ้างอิงปทานุกรมคำพ้องไทย-ลาว สมาคมไทย-ลาวและพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๔ ครูพิสูจน์ นำเสนอ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)