ภาษาลาวคราวละคำ ๔

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาษาลาวคราวละคำ ครั้งที่ ๔

วันนี้เสนอคำว่า ปี้

ปี้ ภาษาลาวแปลว่า ตั๋ว

เช่น ไปซื้อปี้ยน หมายถึง ไปซื้อตั๋วเครื่องบิน

ปี้ ในภาษาไทย มีหลายความหมาย

๑.หมายถึงร่วมเพศเพื่อสืบพันธุ์ ใช้กับสัตว์ปีกเช่น เป็ด ไก่ นก

๒.หมายถึงกระเบื้องถ้วยหรือทองเหลืองหรือแก้วทำเป็นเครื่องหมายสำหรับใช้แทนเงินในบ่อนเบี้ย

๓.หมายถึงครั่งประทับตราที่ผูกข้อมือจีนครั้งก่อนเป็นสำคัญว่าได้เสียเงินค่าราชการแล้ว

๔.โดยปริยายหมายถึงความดี ความชอบ

(แหล่งอ้างอิงปทานุกรมคำพ้องไทย-ลาว สมาคมไทย-ลาวและพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๔ ครูพิสูจน์ นำเสนอ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)