ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

Knowledge for Deep South
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ด้วย มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาค ใต้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการคัดเลือก
ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2558 รับสมัคร
26 มิถุนายน 2558 10.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
29 มิถุนายน 2558 09.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
29 มิถุนายน 2558 13.00 - 16.30 น. สอบสัมภาษณ์
30 มิถุนายน 2558 10.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
1 กรกฎาคม 2558 09.00-16.30 น. รายงานตัว
6 กรกฎาคม 2558 08.30 น. เริ่มปฏิบัติงาน

Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://k4ds.psu.ac.th/files/SHF_Accountant1505Final.pdf
Download ใบสมัคร ได้ที่ || http://k4ds.psu.ac.th/files/SHF_Application_Form.pdf

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลได้ที่
คุณ อัสมีน บือโต
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
Email: [email protected] Website: www.SHFthailand.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ความเห็น (0)