After Action Review การอบรมกัวซา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ในเครือข่ายของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย สำหรับแพทย์แผนไทย/อายุรเวท/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในเครือข่ายของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์หลักคือการเปิดหูเปิดตาให้กับน้องๆ เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการสุขภาพ ให้ได้รู้จักศาสตร์การรักษาโรค อื่นๆ นอกจากความรู้เดิม ที่คุ้นชิน เพื่อเป็นทางเลือก และติดอาวุธทางปัญญา

รูปแบบที่ใช้เป็นการอบรมเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

ใช้การสาธิตให้เห็น และฝึกปฏิติต่อเนื่องเลย

ฝึกปฏิติเสร็จทำความเข้าใจเรื่องที่ยากขึ้นด้วยการบรรยาย

จากนั้นสาธิตให้ดู และให้ฝึกปฏิบัติ


ทบทวนจุดสำคัญในการบำบัดรักษา

มีการมอบเกียรติบัตร กิจกรรมทั้งหมดใช้เวลา 1 วัน

ที่ทำได้เพราะผู้เข้าอบรมทั้งหมดมีความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์แผนไทยมาบ้างแล้ว ความรู้ทุกๆ ศาสตร์ต้องอาศัยการฝึกฝน กัวซาก็เช่นเดียวกัน หลายท่านบอกจะนำไปใช้กับคนใกล้ชิดเป็นลำดับแรก ในโรงพยาบาลแห่งนี้ ได้มีการใช้กัวซาในการบำบัดอยู่แล้ว และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รับบริการ จึงได้ขยายผลสู่เครือข่ายฯ จัดให้มีการอบรมนี้ขึ้น ในส่วนของผู้จัดอบรมได้รับประสบการณ์ในการทำกิจกรรมลักษณะนี้ มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การประสานงานโครงการ การใช้เครื่องมือในการจัดการ เช่นการทำแบบประเมินฯ และการสรุป ผลที่วิทยากรสังเกตุได้คือ มีการร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญาสถานการณ์ เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบและกระตื้อรืนล้น ในการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการที่เรานำเสนอ จากทีมวิทยากรลุงเสิดมีความเป็นมืออาชีพทั้งการจัดสถานที่จัดนิทรรศการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วไม่เกิน15นาที ใช้บุคลากรเพียง 4 คน แบ่งหน้าที่กันมาตั้งแต่ก่อนงานโดยไม่ต้องมาชี้แจงหรือถามกันให้วุ่นวายหน้างาน ในกระบวนการอบรมก็สามารถบริหารเวลาได้ ครบสาระและประเด็นหลัก เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ยังจัดเก็บอุปกรณ์และสถานที่เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที ทีมวิทยากรใช้ผังควบคุมการจัดกิจกรรมทำให้สามารถดำเนินการต่างๆ ได้ตามเวลาจนสำเร็จ

(ผังควบคุมการจัดกิจกรรมทำให้สามารถมองภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน *** กัวซา GUASA***ความเห็น (0)