JJ15V6_6 เคล็ดวิชาการประเมินตนเอง Learn เพื่อพัฒนา ที่ มฟล

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เหิรฟ้าสู่ แม่ฟ้าหลวง

ท้องฟ้าไทย ไม่ไกลเกินเดินทาง จากขอนแก่น สามารถ Check กระเป๋า ถึงแม่ฟ้าหลวง แต่ตัวไม่สามารถทำได้ เข้าๆออกๆ สนามบิน เพื่อ ขอตั๋วเดินทาง Thai smile จัดระบบ ยังงงง

มาคราวนี้ได้อยู่ที่พักใหม่ ครับ

ห้องขนาด ๓๐ ตารางเมตร พออยู่พออาศัย ได้ดูไทย ชนะ พม่า ๓ ต่อ ๐

เช้าวันที่ ๑๖ มิถุนายน ฝนตกปรอยๆ ไม่สามารถออกไปเดิน ออกกำลัง หัวใจ เลยต้อง ทาน ขนมปัง เหลือเก็บ มาจากเครื่องบิน

ท่าน ผอ. Golf กล่าวนำ

ที่ปรึกษา อธิการบดี รศ.กัลณกา สาธิตธาดา Chula 13 นำบรรยาย

JJ เตรียมงาน ปรับ ppt ตามท่านที่ปรึกษา

เริ่มด้วย

หาตัวตน

ระบุ ให้ได้ ว่าอยู้ฐานะอะไร ในการประเมิน รายหลักสูตร

บางท่าน ยัง Check inไม่เสร็จ

E

เริ่มด้วยการประเมินตนเอง เพื่อ เรียนรู้ และ พัฒนา คุณภาพ และ มาตรฐาน อุดมศึกษา ไทย ให้เป็นหนึ่ง เช่น SEA Games

บางหลักสูตร ยัง ไม่ได้มี มอค ๑ เลย "มัด คอ อาจารย์" ได้ยาก

ผลการเรียนรู้ เลยไปไม่ถึง

Action Learning ทำกิจกรรม เรียนรู้ การเขียน องค์ประกอบที่ ๑ ร่วมกัน

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

ด้วยความระลึกถึงค่ะ อาจารย์...

เขียนเมื่อ 

วันนี้มาทำ Workshop KPI

ที่ SKP มีฝนปรอยๆ แต่ก็ยังร้อนมากค

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมจริงๆๆค่ะ


เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ผอ.บุศยมาศ ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชาดา ดูแต่ กะปิ เป้าหมาย ขัดใหมครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน Dr.Ple ขอบพระคุณครับ คิดกัน สดสด หน้างาน ครับ

จินตนา บุญจันทร์
IP: xxx.28.119.47
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนรู้ด้วยคนนะคะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน หัวหน้า จินตนา ยินดีครับ

เขียนเมื่อ 

ไปไกลอีกแล้วนะครับ

ขำๆ มคอ ๑ ครับ

แต่แปลกใจทำไมยังไม่มี