โครงการพัฒนาวิชาการฯ สำหรับทายกทายิกา ประจำปีงบประมาณ 2558 : 2


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ วัดป่าหนองคู ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พระศรีวรญาณ (หลวงพ่อมหาไหล โฆสโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองคูฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำหรับทายกทายิกา ประจำปีงบประมาณ 2558

ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย งานฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 ในการนี้ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธีเปิดฯ ความว่า เกล้าฯ ในนามของคณะทำงานโครงการพัฒนาวิชาการพุทธศาสนาสำหรับทายกทายิกา ประจำปี 2558 พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่พระเดชพระคุณได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้

สำหรับโครงการฯ นี้เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดขึ้นเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทายกทายิกาซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาให้ได้รับความรู้เพิ่มพูนทักษะ และวิชาการใหม่ๆ ตามเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การดำเนินกิจกรรมโครงการใช้วิธีอบรมสัมมนาและการมีส่วนร่วม สำหรับวิทยากรในโครงการได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง โดยมีเจ้าคณะภาค 10(ธ) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และพระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นทายกทายิกา ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้นำชุมชนในเขตอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน ๓๐๐ คน ได้แก่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

3. องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

4. ทายกทายิกา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน 13 วัดในเขตอำเภอนาเชือก

5. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุง ตำบลบ้านหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

6. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ตำบลบ้านป่าแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

7. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอีโต้ ตำบลบ้านอีโต้ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

8. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดง ตำบลบ้านหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

อนึ่งสำหรับโครงการฯ ดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และทายกทายิกา ให้รู้หลักปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และทายกทายิกา ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และวิชาการใหม่ๆ

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และทายกทายิกา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

หมายเลขบันทึก: 591091เขียนเมื่อ 15 มิถุนายน 2015 02:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2015 02:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี