๖๓๙. ครั้งหนึ่งที่เชียงราย...

ครั้งหนึ่งที่เชียงราย...

๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘...มรภ.เชียงราย ได้เชิญฉันไปเป็นวิทยากรบรรยาย

เกี่ยวการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้รับฟัง

เป็นอีกประสบการณ์ชีวิตอีกประสบการณ์หนึ่งที่ฉันได้รับ...เพราะฉันได้เดินทางไป

กับเพื่อน...เดินทางกันโดยรถยนต์ การเดินทางผลัดหลงไปทางเส้นทาง น่าน - พะเยา

ซึ่งออกเดินทางจากบ้านในเวลา ๐๖.๓๐ น. แต่กลับไปถึงเชียงราย บ่าย ๓ โมงเย็น

ทั้งสนุก ทั้งเหนื่อย...เรียกว่า ได้ประสบการณ์ชีวิตไปอีกแบบ...

ฉันได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพี่ - น้อง ของ มรภ.เชียงราย...

สังเกตในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ฟังแล้ว รู้สึกมึน งง ไปกับการบรรยาย เพราะไม่คิดว่า

จะยาก...ฉันเข้าใจอยู่หรอกว่า เป็นเพราะเหตุใดที่งง ๆ...เป็นเพราะเขายังไม่เข้าใจระบบ

การบริหารงานบุคคลที่แท้จริง...ฉันจึงต้องโยง ต้องเล่าถึงระบบราชการเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลให้เขาได้รับฟังกันก่อน...สุดท้ายก็เข้าใจ...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังการบรรยาย...จนเสร็จสิ้นโครงการ...คิดว่า

คงได้รับความรู้นำไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้บ้างนะคะ...เอาใจช่วยนะคะ...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ หอนาฬิกา จังหวัดเชียงราย ด้วยเพลง "ล่องแม่ปิง" + "เชียงรายรำลึก"...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)