บทที่  1 บทนำที่มาและความสำคัญการทำเทียนหอมในปัจจุบันนิยมใช้กลิ่นของหัวน้ำหอมต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้จัดทำโครงงานนี้เห็นความสำคัญของการใช้กลิ่นของพืชสมุนไพรแทนการใช้น้ำหอมต่างๆจึงเรียกว่าการทำเทียนหอมสมุนไพร โดยได้ใช้สมุนไพรได้แก่ตะไคร้หอม เพื่อให้เกิดเป็นเทียมหอมกลิ่นตะไคร้หอมสมุนไพรเพราะสมุนไพรที่ได้นำมาทำนั้นกลิ่นมีประโยชน์มากมายเช่น ตะใคร้หอมสามารถไล่ยุงให้กลิ่นที่รู้สึกสดชื่นสร้างอารมณ์มีชีวิตชีวาคำถามในการศึกษาค้นคว้าในการทำเทียนหอมสมุนไพรผู้จัดทำมีคำถามสำคัญ  2 ข้อคือ1. เราสามารถนำพืชพรรณในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง2. เทียนหอมสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรวัตถุประสงค์ของโครงงาน1. เพื่อใช้พืชพรรณในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์2. เพื่อให้รู้คุณค่าของพืชพรรณในธรรมชาติ3. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการทำเทียนหอมสมุนไพรสมมติฐาน1.เทียนหอมสมุนไพรที่ผลิตขึ้นได้น่าจะมีกลิ่นของสมุนไพรซึ่งได้แก่ตะไคร้หอมให้กลิ่นที่หอมสดชื่น2. เทียมหอมสมุนไพรสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงขอบเขตการทดลอง                1. การทำเทียนหอมสมุนไพรครั้งนี้ใช้สมุนไพร 1ชนิดคือ ตะไคร้หอม                2. ระยะเวลาในการทำ 3 วันตั้งแต่วันที่2 – 4  เดือน มกราคม  .. 2549ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1. ทำให้เรารู้คุณค่าพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของเรามากขึ้น                2. สามารถนำเทียนหอมสมุนไพรที่ผลิตขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้จริง                3. สามารถใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า   บทที่ 2 

ผลจากการศึกษาค้นคว้า

ตะไคร้หอมตะไคร้หอม                           ( Citronella)
ชื่อวิทยาศาสตร์                    Cymbopogon nardus
วงศ์                                         Gramineae
                ใบตะไคร้หอมมีกลิ่นหอม และมีคุณสมบัติ ซึ่งใช้ในการบำบัดโรค เช่น ช่วยลดไข้ ขับถ่ายพยาธิ กระตุ้นการย่อย อาหาร บรรเทาอาการปวดประจำเดือน น้ำมันตะไคร้หอมมีคุณสมบัติในการขับไล่ยุงและแมลง ในประเทศจีนใช้ ตะไคร้หอมในการบำบัดข้ออักเสบ และช่วยบรรเทาอาการหวัด ลดไข้ มีประโยชน์มากที่สุดในการใช้บรรเทาความ อ่อนเพลีย อาการปวดศีรษะ และไมเกรน
น้ำมันตะไคร้หอมมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เป็นที่นิยมแพร่หลายในการทำสบู่ ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ทำน้ำตะไคร้ และทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนที่ใช้                               ใบ
กลิ่น                                        สดชื่น
อารมณ์                                   มีชีวิตชีวา
ส่วนประกอบทางเคมี         ซิทราเนลลิค (Citronellic), บอร์นีล (Borneol), ซิลทราเนลโล (Citronellol), เจรานอล (Geraniol), เนอรอล (Nerol), ซีทรอล (Citral), ซิลทราเนลลา (Citronellal), แคมฟีน (Camphene), ไดเพนทีน (Dipentene), ไลโมนีน (Limonene)
คุณสมบัติ : ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ช่วยระงับกลิ่น ขับไล่แมลง กระตุ้นและบำรุงกำลัง
สรรพคุณ
การใช้ภายใน ช่วยลดไข้ บรรเทาอาการต่างๆ เช่น หลอดลมอักเสบ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ กรวยไตอักเสบ โรคหนองใน
การนำไปใช้ในสุคนธบำบัด บรรเทาอาการขับเหงื่อมากเกินปกติ เหมาะกับผิวมัน และช่วยขับไล่แมลง
ข้อพึงระวัง
ไม่เหมาะกับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย ผิวหนังอักเสบ และสตรีมีครรภ์
    บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวัสดุอุปกรณ์ในการทำเทียนหอมสมุนไพรส่วนผสม1. พาราฟินแวกซ์2. โพลีเอททิลีนแวกซ์3. สเตียเอซิค4. ไมโครแวกซ์5. ใส้เทียน6. สีผสมอาหาร7. น้ำสมุนไพรอุปกรณ์1. หม้อ2. แก้วบรรจุหอมสมุนไพร3. พายสำหรับคนเทียนหอมสมุนไพร4. ผ้ากรองวิธีการดำเนินการ

ขั้นตอนการทำเทียนหอมสมุนไพร

1.การเตรียมกลิ่นน้ำสมุนไพร                1.1หั่นสมุนไพรเป็นชิ้นเล็กๆ                 1.2 ต้มน้ำให้เดือดแล้วนำสมุนไพรแต่ละสูตรใส่หม้อลงใปต้มจนได้น้ำสมุนไพรที่เข้มข้น                1.3 น้ำน้ำสมุนไพรที่ต้มนั้นมากรองด้วยผ้าขาวบางที่เตรียมไว้2.การทำเทียนหอมสมุนไพร                2.1นำแผ่นพาราฟินแวกซ์หั่นเป็นท่อนๆใส่ในหม้อต้มตั้งไฟด้วยความร้อนปานกลางเคี้ยวไปจนละลายเป็นของเหลว                3. ใส่น้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้ในปริมาณที่พอเหมาะ                4. นำใส้เทียนใส่ในแก้วบรรจุที่เตรียมไว้แล้วหยดเทียนลงไป                5. นำเทียนมาตกแต่งให้สวยงาม บทที่ 4 ผลการทดลอง  สรุปผล  อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

ผลการทดลอง

เทียนหอมสมุนไพรกลิ่นตะไคร้หอมที่ได้จะมีกลิ่นหอมของตะไคร้หอมและเทียนหอมจะมีสีขาวขุ่น

สรุปผล 1. การทำเทียนหอมไพรทำได้ยาก และมีขั้นตอนการทำที่ง่าย 2. สมุนไพรที่ใช้ในการทำเทียนสมุนไพรสูตรต่างให้กลิ่นและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอภิปรายผลการทำเทียนหอมสูตรสมุนไพรทั้ง 4 สูตร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง มีขั้นตอนการทำไม่ยากและยังเป็นการนำพืชสมุนไพรจากท้องถิ่นของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ข้อเสนอแนะ1. เราสามารถเทียนหอมสมุนไพรเพื่องานอดิเรกและสามารถนำประกอบอาชีพได้อีกด้วย2. การทำเทียนหอมเราควรนำสมุนไพรที่อบแห้งใส่ลงไปในเนื้อเทียน หอมด้วย อาจจะได้กลิ่นสมุนไพรมากขึ้น3. ควรนำสมุนไพรหลายชนิดมาทำเทียนหอมสมุนไพรเพื่อเปรียบเทียบกลิ่นที่ได้และรับความนิยม