ในวันนี้อาจารย์ให้แก้ไขข้อมูลในบล็อกและเว็ปไซต์ส่วนตัว

และอาจารย์ยังให้ส่งบล็อกและเว็ปไซต์ให้อาจารย์  นอกจากนี้อาจารย์ยังให้งานหนึ่งเรื่องคือ ให้หางานที่จะนำมาทำ mindmapperในวันพุธที่จะถึงนี้