เพาะกาลพฤกษ์ ขั้นตอนการเพาะกล้า : KKU' history

คลิกเพื่อดูไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ http://issuu.com/passakorntuaprakhon/docs/________...

คลิกดูคลิปสั้นการเพาะ


ขั้นตอนการเพาะกล้ากาลพฤกษ์

ขั้นตอนที่ 1 เก็บฝักแก่ที่ร่วงหล่นจากต้นใช้ค้อนหรืออุปกรณ์ทุ่นแรงช่วยทุบฝัก ใช้มือเปล่าแกะจะลำบาก

ขั้นตอนที่ 2 นำกรรไกรตัดเล็บตัดเล็มเมล็ดด้านแหลมๆให้พอเห็นเนื้อเมล็ด หรือ นำเมล็ดด้านแหลมๆขัดกับกระดาษทรายหรือปูนซีเมนต์ ให้พอได้เห็นเนื้อเมล็ดสีขาวๆ

ขั้นตอนที่ 3 นำเมล็ดที่ได้แช่น้ำไว้ 1 คืน (ใช้น้ำเปล่าธรรมดา) จะมีรากแหลมๆแทงออกมา

ขั้นตอนที่ 4 นำเมล็ดหลังแช่น้ำไปบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิด รองพื้นด้วยทิชชูพรมน้ำหรือชุบน้ำ รอ 3-4 วัน

ขั้นตอนที่ 5 เตรียมวัสดุปลูก นำเมล็ดที่รากเริ่มงอกแล้วลงปลูกในภาชนะ วัสดุปลูกควรรดน้ำให้ชุ่ม

ขั้นตอนที่ 6 รอการเจริญเติบโต หากโตมากก็ควรเปลี่ยนภาชนะปลูกตามขนาดหรือนำลงปลูกในดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตฉันเองความเห็น (0)