เก็บตกเวทีการพัฒนาบทความทางวิชาการเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดเวทีการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อรับใช้สังคม ครั้งที่ 3 (การพัฒนาบทความทางวิชาการเพื่อสังคม) ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันคลังสองของชาติ 2 ท่านมาสร้างกระบวนการเรียนรู้และเติมิเต็มการเรียนรู้ คือ ศ.ดร.ปิยะวัฒน์ บญ-หลง และ รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพหมายเหตุ ภาพ คำ กราฟฟิก : บรรจง บุรินประโคน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณบันทึกดี ๆ ที่แบ่งปันจ้าา

เขียนเมื่อ 

การเขียนบทความวิชาการเพื่อรับใช้สังคม

ชอบนะคะแบบนี้ อยากรู้นะคะว่ามันต่างจากบทความธรรมดาอย่างไร คิดว่าต้องต่างนะคะ

ในความเห็นพี่นะ คิดว่าบทความรับใช้สังคมต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย บทความภาษายากๆ แบบนักวิชาการคงเป็นอุปสรรคด้านการสื่อสารเสียแต่แรกก็น่าเสียดาย

พี่เป็นแฟนหนังสืออาจารย์กาญจนาหลายเล่มที่อาจารย์เขียนวิจารณ์หนังแนว faminist