การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ


กิจกรรมการจัดการความรู้

เรื่อง การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ "การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ" นั้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ คือ สร้างองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และยกมาตรฐานสู่ระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้ วิธีดำเนินการ เทคนิคต่าง ๆ ในการพิมพ์หนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ และการพิมพ์หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ ทำให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป

แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งนี้ งานทะเบียนและประมวลผลได้รวบรวมข้อมูล เทคนิค วิธีการ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อจัดทำเอกสารต้นแบบที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ ได้แก่

1. แนวปฏิบัติในการพิมพ์หนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

2. พิมพ์หนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

3. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ตรวจทานความถูกต้อง

4. เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม

5. ส่งออกหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ

2. แนวปฏิบัติในการพิมพ์หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาไปยังหน่วยงานใน

ต่างประเทศ

มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รับหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างประเทศ

2. ทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา

3. พิมพ์หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

4. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ตรวจทานความถูกต้อง

5. เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม

6. ส่งออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ


มาตราฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตาาม file แนบ ==> Flow chart.pdf


กิจกรรม Workshop

ประเด็นความรู้ที่ 1 จดหมายขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

ตาาม file แนบ ==> ประเด็นความรู้ ที่ 1.pdf

ประเด็นความรู้ที่ 2 จดหมายแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษากลับไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ

ตาาม file แนบ ==> ประเด็นความรู้ที่ 2.pdf


ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้

...จุดรับลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้...

... พิธีเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้...


...บรรยากาศการอบรม และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (Workshop) ...


...ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระทึก...

หมายเลขบันทึก: 590814เขียนเมื่อ 5 มิถุนายน 2015 13:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2015 15:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (9)

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

มีกรณีนักศึกษาไม่สำเร็จ..จากต่างประเทศมาบ้างไหมคะ

น่าจะนำไปต่อยอดเป็นโครงการอีกค่ะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น จุดไหนดี จุดไหนบกพร่อง จุดไหนที่ต้องแก้ไข เพื่อต้อนรับ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศของเราอีกด้วยค่ะ ^^

ดีมากเลยค่ะ ได้แนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความชำนาญในการทำหนังสือระหว่างประเทศ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงค่ะ.....

น่าสนใจนะคะ เพราะทำให้บุคลากรได้รับความรู้ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และก้าวสู่ความเป็นอาเซียน

เอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ

เป็นเรื่องที่ดีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานได้อีกทาง ของการตรวจสอบประวัติของนักศึกษาต่างชาติ

สุจิตรา ประพฤติเป็น

น่าสนใจมากคะ สามารถนำไปใช้ประโยนช์ในการปฏิบัติงานจริงได้ :-)

สนุกดีคะ อยากให้มีโครงการดีีๆแบบนี้อีก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี