ลูกเสือสันติสุขVS กับ BBL

ยุดนี้ใครไม่รู้จัก BBL ค่อนข้างจะเชยหรือเชยที่สุด เพราะการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมเมื่อปลายเดือนที่แล้ว นับเป็นการปลุก BBL ให้คืนชีพอีกครั้งหนึ่งและทำท่าจะคืนชีพได้นานและถาวร เพราะดูจากข่าวทุกสถานศึกษา เริ่มปรับภูมิทัศน์ ปรับบรรยากาศห้องเรียนให้มีผลต่อการพัฒนาสมอง และที่สำคัญ ปรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทันยุคทันเหตุการณ์

BBL (Brain-based Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยมีที่มาจากศาสตร์การเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้ทางประสาทวิทยา (Neurosciences) ซึ่งอธิบายที่มาของความคิดและจิตใจของมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้ อันได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ ความจำ ความเข้าใจ และความชำนาญ โดยผ่านทฤษฎีว่าด้วยการทำงานของสมองเป็นสำคัญ

เมื่อกิจกรรมลูกเสือ ผสมผสานกับ BBL อย่างลงตัว อะไรจะเกิดขึ้น เดาว่าห้องเรียนคงสนุกมากขึ้น เพิ่มอรรถรสมากขึ้น ที่อยากได้ที่สุดคือ ผู้เรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี และมีความสุขกันถ้วนหน้า เพราะการประยุกต์การสอนที่สนุกได้จากมาจากครูที่มีคุณภา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเห็น (0)