ตามกฎหมายฮั้วงาน


สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด นายสมชาย เพ็ชรประเสริฐ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองตาก กับพวกกรณีกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีขัดขวางการเสนอราคาและปกปิดข่าวสารการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตาก และก่อสร้างปรับปรุงสัญญาไฟจราจรและทางเดินเท้า ปี 2546 (ปีงบประมาณ 2547) รวม 4 โครงการ โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันขายเอกสารประกวดราคาในใบประกาศประกวดราคา

นอกจากนี้นางมยุรา ปานพรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5 เทศบาลเมืองตาก ไม่ส่งประกาศประกวดราคาให้กับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 จ.พิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามระเบียบ แต่กลับปลอมเอกสารการส่งประกาศประกวดราคาให้กับหน่วยงานดังกล่าวจริง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ นายสมชาติ กับพวก ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันเชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

และชี้มูลความผิดทางอาญาแก่ นายสมชาติ กับพวก ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าพนักงานทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ฐานปลอมเอกสาร และฐานใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 164 และ 268 ประกอบมาตรา 83

และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิดหรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542 นอกจากนี้ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83

ล่าสุด นายสมชาติ ได้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองตากไปแล้ว จึงไม่มีเหตุที่ต้องส่งเรื่องไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบ ส่วนผู้ถูกกล่าวหารายอื่นให้ส่งรายงานเอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย

นอกจากนี้ให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามฐานความผิดดังกล่าว

หมายเลขบันทึก: 590573เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2015 01:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤษภาคม 2015 01:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี