ทางเดินชีวิตออกแบบได้ด้วยตัวเอง

ทางเดินชีวิตออกแบบได้ด้วยตัวเอง

ชีวิตมนุษย์เกิดมามีหลากหลายรูปแบบ บางคนเกิดมามีพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทอง อำนาจ และวาสนา ในขณะที่บางคนเกิดมาต้องหาเชัากินค่ำ ต่อสู้กับโชคชะตาอย่างยากลำบาก เราทุกคนไม่อาจรู้และเข้าใจได้ว่า ทำไมเราจึงเกิดมาเป็นเราเช่นทุกวันนี้ เราต่างหาเหตุผล และสุดท้ายก็โยนไปที่เรื่องของโชค และวาสนา สำหรับตัวผู้เขียนเองไม่ขอเชื่อในสิ่งนี้ ถึงแม้ผู้เขียนเองก็เกิดในแผ่นดินไทย นับถือศาสนาพุทธ และความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตาย(Life after death) ก็อยู่รอบๆตัวในสังคมที่เราอยู่มาตลอด แต่ความเชื่อในเรื่องนี้ เมื่อผู้เขียนพิจารณาดูแล้ว ทำให้ไม่อาจยอมรับได้ว่าความรวยเพราะการทำบุญมามาก หรือความยากจนอันเกิดจากการทำบุญมาน้อยในชาติก่อน เป็นสิ่งที่มีเหตุผล เนื่องจากเมื่อเราเติบโตขึ้นมา เราเห็นคนจำนวนมากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา บางคนดีขึ้น บางคนเลวลง (ในที่นี้ขอพูดรวมๆทั้งการทำการค้า ยศ และตำแหน่งในอาชีพต่างๆ) การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นเรื่องยากนักที่ผู้เขียนจะเชื่อว่าเป็นเรื่องของโชค วาสนา บาป และบุญในอดีตชาติ เนื่องจากผู้เขียนเชื่อว่ามีปัจจัยที่มีเหตุผล และน่าเชื่อถือที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเรามากกว่าสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ดังกล่าวมาแล้ว

การตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตมีผลต่อเราเสมอ แม้เรื่องที่ตัดสินใจนั้นอาจดูเป็นเรื่องเล็ก เราอาจคิดว่าตัดสินใจไม่ยากอะไร แต่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้นอาจยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดไว้มากก็ได้ ผู้คน สังคม รวมถึงประสบการณ์ใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาล้วนสะกิดมุมมองของเราให้ได้คิดโดยไม่ตั้งใจ สิ่งเหล่านั้นล้วนเปลี่ยนความเป็นตัวเราไปโดยไม่รู้ตัวเลย เพื่อนดีๆคนหนึ่งอาจพาเราไปเจอคนดีๆ หรือสิ่งดีๆได้อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เขียนเองเชื่อว่าทางเดินของชีวิตเรา เรากำหนดได้ ออกแบบได้ แม้ไม่อาจคาดเดาผลลัพธ์แห่งการตัดสินใจ แต่ก็เลือกเดินไปบนเส้นทางที่ดี เลือกเจอคนที่ดี ชีวิตก็จะมีการปรับเปลี่ยนและนำเราไปสู่สิ่งที่ดีได้เอง

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอให้สิ่งดีๆจงเกิดมีแก่บุคคลที่คิดดี ทำดี ได้พบเจอแต่คนดี มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต ด้วยรักและห่วงใยนะครับ

เชน ม่วงสกุล ผู้เรียบเรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเล่าเรื่องความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้รับพรที่วิเศษ ขอบคุณครับ พรที่ดีนั้น ย้อนกลับคุณเชนและครอบครัวเช่นกันนะครับ

ทางเดินกำหนดได้ด้วยจิตของตนเอง หากจิตไม่มั่นคง ใฝ่ต่ำ ทางเดินย่อมไม่ราบเรียบ มักมีปัญหาในการใช้ชีวิตอยู่เสมอๆ แต่หากจิตมั่นคง ใฝ่ดี ย่อมมีหนทางเดินในชีวิตที่ราบรื่น ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้ชีวิตมากมาย..ค่ะ