รักร้อยเรียง...เรียนรู้เรื่องราว


สองวันที่ผ่านมาเกิด "กระบวนการเรียนรู้ด้วยหัวใจของมนุษย์" ณ งานประชุมครบรอบ 50 ปี คณะกายภาพบำบัด ที่สร้างโอกาสพื้นที่สนามรบให้กับอาจารย์กิจกรรมบำบัด ม.มหิดล ได้ถ่ายทอดแปลความรู้จากห้องเรียนสู่โลกการทำงานในชีวิตจริง

ความมหัศจรรย์ของการพบปะเพื่อนใหม่ที่จิตใต้สำนึกและความดีงามของแต่ละท่านได้ดำเนินมาให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างหลากหลาย

ขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านตั้งแต่ผู้เข้าอบรม วิทยากรคุณหมอหนุ่มเพื่อนรักที่มีความชำนาญในการถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยเหลือเด็กๆที่มีโรคตาด้วยใจที่ตื่นรู้ ตื่นตัว หัวใจงาม วิทยากรคุณพ่อน้องบอสผู้มีความคิดเป็นระบบและมุ่งมั่นรอบรู้เพื่อลูกๆอย่างแท้จริง วิทยากรอาจารย์กิจกรรมบำบัดที่มีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของการดำเนินชีวิตอย่างดร.เอกกับดร.ต้อมที่นำเสนอองค์ความรู้ทีี่ค้นคว้ามาอย่างกล้าหาญ และทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัดทุกท่านที่อำนวยความสะดวกทุกประการให้งานนี้ลุล่วงไปด้วยดี ที่สำคัญผมขอขอบพระคุณทีมคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้มากมาย อาทิ กิจกรรมบำบัด การสั่งจิตใต้สำนึก กระบวนการสื่อสารละคร สุขภาพจิตสังคม กลุ่มพลวัติ ฯลฯ ให้ดร.ป๊อปได้แปลความรู้สู่ชุมชนเล็กๆนี้อย่างสุดหัวใจ

ประเด็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้:-

  • Sight Therapy คือ ความพยายามค้นคว้าอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจของมนุษย์ทุกคนที่อยากช่วยเหลือให้ผู้รับบริการทุกเพศวัยที่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาจากจักษุแพทย์ ตลอดจนการดูแลฟื้นฟูจากทีมนักบำบัดสหวิชาชีพ และที่สำคัญคือ ความต้องการ-ความสามารถ-ความสุขของผู้รับบริการ ผู้ปกครอง และผู้ดูแล ได้มีสุขภาวะทางกาย จิต สังคม ตลอดช่วงชีวิต ซึ่งในประเทศไทยยังขาดแคลนระบบ-นโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ และการสื่อสารสาธารณะถึงการดูแลระบบการมองเห็น มิใช่เพียงสายตา ด้วยความตระหนักรู้ว่า การพัฒนาศักยภาพของการมองเห็นที่ดีบ่งชี้ถึงการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในทุกระบบของร่างกาย โดยเฉพาะ "ใจ"

  • Sexuality คือ ความรู้ความเข้าใจในสภาวะทางเพศที่หลากหลายเชิงการพัฒนาสัมพันธภาพสู่ทักษะทางสังคม บ่มเพาะพลเมืองดีของโลก หากทุกคนเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติในทุกมิติของเพศ เช่น เพศศึกษา เพศบำบัดหลังพิการ สุขภาพจิตศึกษาในประเด็นการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอย่างมีสุขภาวะในเด็กวัยรุ่นที่มีความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพศวิถีหากไม่มีความพร้อมหรือไม่มีความสามารถทางร่างกายในการมีลูก การล่วงละเมิดทางเพศในบุคคลที่หมกมุ่นทางเพศ/มีความบกพร่องทางจิตสังคม การเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ ซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในนักกิจกรรมบำบัดกับนักกายภาพบำบัด แม้ว่าจะมีการจัดการสอนในหลักสูตรทั้งสองแต่ขาดกรณีศึกษาและผู้เชี่ยวชาญอบรม และหากเพศวิธีกับเพศวัฒนธรรมได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ชัดเจนในระบบการศึกษาของไทย การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในระบบสุขภาพจิตสังคมย่อมเกิดปมที่อ่อนแอ อ่อนไหว และอ่อนโยนเกินเยียวยา โดยเฉพาะ "ใจ"

  • Subconscious Training คือ การเสริมสร้างศักยภาพภายในของมนุษย์ ที่นับวันสิ่งเร้าทางสังคมสะสมความเครียดเชิงลบมากกว่าเชิงบวก บริบทความสัมพันธ์ในหลายบทบาทของมนุษย์เริ่มรุมเร้าวุ่นวาย เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นดาบสองคมให้มนุษย์แยกตัว แยกส่วน และใช้ความรู้เพื่อตัวเองมากกว่าส่วนรวม ทำให้ปัจจุบันขณะ มนุษย์ที่ห่วงใยสุขภาพของตัวเองเริ่มแสวงหาสุขภาวะของตัวเองเพื่อเพิ่มทักษะเมตตาที่ "ใจ" พยายามไม่ยึดติดระหว่างอารมณ์และความทุกข์ของผู้อื่นมากเกินการดูแลตัวเองกับคนที่รัก นั่นคือ การเรียนรู้เป็นระบบตั้งแต่ การรับรู้ความรู้สึกที่หลากหลาย (ทั้งๆที่ตัวเองได้ใช้งานบ่อยกับที่ไม่ค่อยได้ใช้) ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การเคลื่อนไหว การหายใจที่ท้อง-หน้าอก-จมูก การย้ายความรู้สึกจากหูมาฟังเสียงเต้นของหัวใจ การสื่อสารผ่านภาษากาย ท่าทาง รอยยิ้ม สู่ภาษาพูดที่ตรงประเด็นและให้กำลังใจ

  • 3S ข้างต้นเชื่อมโยงสู่กระบวนการจัดการความรู้ในตัวเองและแปลความรู้ด้วยหัวใจ เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในให้ยอมรับความจริงในทุกๆวัน เวลา สถานที่ บุคคล และสถานการณ์เชิงลบต่างๆ เกิดกระบวนการเปิดใจปรับปรุงตัวเอง สืบเนื่องจากความพยายามถอดหัวโขนหรือลดอัตตาของตัวเองกับวิชาชีพแห่งตนที่นับเป็นการศึกษาแบบแยกส่วน...แล้วค่อยๆสร้างความสุขความสามารถ (ศักยภาพ) ที่ควรรอบรู้ทั้งบริบทของความสัมพันธ์ทีี่แท้จริงของความดีงาม-ความเป็นธรรมชาติ-ความจริงแท้ที่ทุกศาสตร์คือหนึ่งเดียว นั่นคือ สุขภาวะที่แท้จริงในชาตินี้ของเราทุกคน

ภาพนี้สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์...การเรียนรู้ให้รอบรู้และร้อยเรียง "ความจริง" ให้ตระหนักรู้ด้วย "ใจ" ให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกันด้วยความตระหนักรู้ภายในตัวเอง (Self-Awareness) สู่ความตระหนักรู้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่มนุษย์และมนุษย์ (Social Awareness)

หมายเลขบันทึก: 590463เขียนเมื่อ 23 พฤษภาคม 2015 02:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 พฤษภาคม 2015 02:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

เป็นการประชุมที่เรียบง่าย ชอบรูปกิจกรรมกลุ่มจังครับอาจารย์

ขอบพระคุณกำลังใจจากพี่โอ๋ อ.ต้น และคุณวินัย

โคลงสองสุภาพ

....รักแท้ธรรมก่อเกื้อ.................ชุบชีพรักโอบเอื้อ
ปราศสิ้นเราเขา

....คลายทุกข์เหงาโศกเศร้า........รักมั่นเพียรเวียนเฝ้า
ขจัดร้ายเสกสวรรค์

....รักพลีพลันรับใช้...................ผลิดอกออกผลให้
ทุกข์ร้อนผ่อนหาย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี