สโตรมาโตรไลท์

เดินขึ้นไปบนภูเขา พบทุ่งหินที่มีซากร่องรอยของ สโตรมาโตไลต์ ยุคออโดวิเชียน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกศาสตร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ศัพย์ใหม่ นิยามใหม่ของดิฉันค่ะ