ไครนอยด์ (Crinoidea)

หลายวันที่ผ่านมา ได้เดินทางเคาะหินไปเรื่อย ๆ ได้พบหินปูนที่คนทำทางได้ขุดออกมา
เพื่อจะทำถนน จึงเข้าไปดู และเจอ ซากไครนอยด์ จำนวนมาก แทรกในเนื้อหินปูน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%84%E0...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกศาสตร์ความเห็น (0)