ครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เรียนไม่จบ


สสส. จัดงาน สานพลังการเรียนรู้ เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ที่ อิมแพ็คท์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ และเชิญผมไปพูดปิดการประชุม เรื่อง ครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เรียนไม่จบ

จึง นำ Ppt มา ลปรร. ที่นี่ และไฟล์เสียงการบรรยาย ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๓ เม.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)