Active Citizen_ฮักนะ โมเดล ตอนที่2


ขั้นที่2 ขั้นฝึกคิดฝึกเขียนด้วยชุดประเด็นคำถาม

การเขียนเป็นเรื่องยุ่งยากมาก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มให้ฝึกเขียนสิ่งที่เขาประทับใจ

หลังจากดูคลิป หิ่งห้อยของริซาโกะจบ ครูให้นักเรียนหามุมที่ตนเองชอบที่สุด นั่งเงียบๆอยู่กับตัวเอง นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการดูคลิป และลงมือเขียนเรื่องเล่า ภายใต้กรอบประเด็น

"ใคร ทำอะไร ที่ไหน ทำทำไม ทำอย่างไร"

เรื่องเล่า หิ่งห้อยของริซาโกะ

จากการที่นักเรียนได้อยู่กับตัวเองและเขียนเรื่องเล่าได้ แสดงว่านักเรียนมีแนวคิดเป็นของตนเอง กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้

1.นักเรียนเข้ากลุ่มอภิปรายคลิป หิ่งห้อยของริซาโกะด้วยวิธีปัญญาสนทนา(คือการได้สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน ฟังด้วยใจละเลยอคติ) และการจับประเด็นด้วย Mind mappingภายใต้ประเด็นคำถาม

1.1นักเรียนควรตั้งชื่อเรื่องนี้อย่างไร(อภิปราย)

1.2 วาดภาพสภาพพื้นที่ทั่วไปของชุมชนเป็นอย่างไร

1.4ปัญหาในเรื่องคืออะไร เกิดที่ไหน เกิดเมื่อไหร่(อภิปราย)

1.5สาเหตุของปัญหาคืออะไร

1.6 ผลกระทบจากปัญหาคืออะไร

1.7 สิ่งที่พวกเขาต้องการให้เกิดขึ้นคืออะไร

1.8 พวกเขาแก้ปัญหานั้นอย่างไร

1.9 ถ้าเป็นเราจะแก้ปัญหาอย่างไร

2.ส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอ เทคนิคการหาต้นตอของปัญหาด้วยแผนภาพต้นไม้

เทคนิคการหาต้นตอของปัญหาด้วยแผนภาพต้นไม้


ฝึกเขียนจากประเด็นคำถาม

เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกเป็นรายบุคคล ดังนี้

แบบฝึกเขียนเค้าโครงร่างจากประเด็นปัญหา

เรื่อง...............................................................(ข้อ1)

ที่มาของปัญหา

(สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ข้อ2) ......................................................................................................................................................................................

(ปัญหา สาเหตุผลกระทบ/ข้อ4,5,6)

.........................................................................................................................................................................................

(ทำไมถึงแก้ปัญหานั้น อย่างไร/ข้อ7,8)

.........................................................................................................................................................................................

เป้าหมาย : อะไรคือภาพความสำเร็จที่อยากเห็น(ข้อ7)

.........................................................................................

วัตถุประสงค์ : จะทำอะไรเพื่อให้บรรลุภาพความสำเร็จ(ข้อ8)

1.......................................................................................

2.......................................................................................

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อทำงานสำเร็จ

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน


หมายเลขบันทึก: 590073เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2015 21:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 พฤษภาคม 2015 21:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

เด็กๆๆ สนุกกับการเรียน แบบนี้นะคะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี