การเรียนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2549 นี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ในเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเวบไซด์ที่ชอบ การกำหนดคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การสืบค้นข้อมูลที่ข้าพเจ้าใช้อยู่เป็นประจำแต่ก็ยังมีการสืบค้นขั้นสูงที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนทำให้การเรียนเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆมากมาย