ช่วงเช้ามืดมีฝนตกและลมหนาวผัดมาเพียงบางเบา สำหรับวันนี้...จงทำทุกนาทีของเราให้มีคุณค่า...คุณค่าในที่นี้...เป็นจริยศาสตร์...เกี่ยวกับความดี...อะไรควร...อะไรไม่ควร...สำหรับการปฏิบัติตนของเรา...

วันทุกวันนี้ผมรู้สึกว่า...วันเวลาหมุนไปเร็วมาก...เดี๋ยววันเดี๋ยวคืน...บางครั้งเผลอนิดเดียว...ดูเวลาผ่านเลยไปแล้ว...

สำหรับงานที่ต้องรีบทำแข่งกับเวลา...บางงานต้องยกยอดไปทำในวันใหม่...ซึ่งบางครั้งก็เกิดการทับถมงานที่จะทำในวันนั้นได้เหมือนกันนะครับ...

เรื่องการทำงานผมได้แง่คิดว่า...งานที่เราทำลงไปด้วยความเร่งรีบ...หวังจะทำให้เสร็จ...บางครั้งผลของมัน...กับสร้างความเดือดร้อนมาสู่เราได้นะครับ...เข้ากับคำกล่าวที่ว่า...ยิ่งเร็วก็ยิ่งช้า...

สำหรับการมองคนอื่น...นั้น...ในวิถีชีวิต...เราไม่ควรมองคนอื่นด้วยความสงสัยว่า...ทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้น...ทำไมเขาไม่เป็นอย่างนี้...เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง...มันเป็นอย่างนั้นเอง...เราไม่ควรเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้เลย

หรือคุณมีความเห็นเป็นเช่นใด...