บันทึกที่4 เรื่อง " ร.ร.สังกัด สพฐ.ติดหนี้น้ำไฟอื้อ"

  ติดต่อ

  เรื่อง " ร.ร.สังกัด สพฐ.ติดหนี้น้ำไฟอื้อ"   

เรื่อง " ร.ร.สังกัด สพฐ.ติดหนี้น้ำไฟอื้อ"

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

เนื้อหา คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าโรงเรียนแต่ละประเภทมีความจำเป็นในการใช้ค่าสาธารณูปโภคเท่าใด โดยหาค่าสาธารณูปโภครายหัว ที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนที่มีอุปกรณ์ครบเครื่อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก กลุ่มโรงเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนพอดี และกลุ่มโรงเรียนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการหาค่าสาธารณูปโภครายหัวครั้งนี้สืบเนื่องจาก ปัจจุบันโรงเรียนสังกัด สพฐ.หลายแห่งมีปัญหาค้างจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินจำนวนมาก แม้ในค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้โรงเรียนจะรวมค่าสาธาณูปโภคด้วยแต่ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องหาทางแก้ไข

             เมื่อได้ตัวเลขค่าสาธารณูปโภคแล้ว ก็ให้นำตัวเลขเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันว่า ค่าสาธารณูปโภคที่โรงเรียนแต่ละกลุ่มควรได้รับพอดีกับงบค่าสาธารณูปโภคที่รวมอยู่ในรายหัวหรือไม่ หากพบว่า โรงเรียนได้รับจัดสรรงบค่าสาธารณูปโภคต่ำกว่าที่ควรได้รับ สพฐ.จะชี้แจ้งไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขอให้ชะลอการจ่ายค่าสาธารณูปโภคในกรณีที่จำเป็น นอกจากนี้จะพยายามให้สถานศึกษา และส่วนกลางนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และปรับวิธีการทำงานเพื่อลดค่าสาธารณูปโภค


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรินทร์ ศรีเหรา

หมายเลขบันทึก: 59000, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:20:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #jeab_patcharin_09

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)