รายงานการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ตอน 4)


นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมมากเท่าไรมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในเชิงบวก

จากการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา พบว่านักศึกษาที่มีส่วนร่วมกิจกรรมมากตามจำนวนครั้งนักศึกษาได้รับประโยชน์ เพิ่มขึ้นสัมพันธ์ในเชิงบวกตามประสบการณ์มีส่วนร่วมกิจกรรม โดยนักศึกษาที่มีส่วนร่วมกิจกรรม 1 - 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ค่าเฉลี่ย 3.77  นักศึกษาที่มีส่วนร่วมกิจกรรม 3 - 4 ครั้ง/ภาคการศึกษาได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ค่าเฉลี่ย 3.86 นักศึกษาที่มีส่วนร่วมกิจกรรมมากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป/ภาคการศึกษา ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ค่าเฉลี่ย 3.94  จากงานวิจัยพบว่านักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรม 3 - 4 ครั้ง/ภาคการศึกษาได้รับประโยชน์จากกิจกรรมมากสุดสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี เขตการศึกษาตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต พบว่านักศึกษาได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ฝึกความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม ได้ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ มีประสบการณ์ และนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริง ได้ทำงานร่วมระหว่างคณะ วิทยาเขต นักศึกษาที่มีประสบการณ์กิจกรรมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

หมายเลขบันทึก: 58997เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2006 08:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 16:20 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี