เรื่อง"เครือข่ายพ่อแม่ถวายฎีกา"

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมืองฉบับวันที่ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

เนื้อหา  พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถวายฎีกา ถึงปัญหาเรื่องระบบแอดมิสชั่นส์ พร้อมทั้งได้นำเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ซึ่งระบุว่า แอดมิสชั่นส์ ปี 2549 ไม่มีผลในการแก้ไขปัญหาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และยังทำให้เด็กมีความตึงเครียดมากกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในหนังสือถวายฎีกายังมีเรื่องของการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาที่ประชาชนต้องแบกรับภาระด้วย