วันนี้มาเรียนตั้งแต่ตอนเช้า 9.00 น  วันนี้เรียนยากมาก  รู้สึกว่าผมตามไม่ค่อยทันเลย เพราะยาก  แต่ก็ยังดีทีทีความสนุกหลงเหลืออยู่บ้างตอนที่เรียนอาจารย์ไม่ค่อยมาดูว่าเด็กตามทันหรือไม่คราวหน้าคราวหลังอยากให้อาจารย์เดินมาดูนักศึกษาบ้างว่าทำถูกหรือเปล่า   รู้สึกว่าไม่เข้าใจเท่าไหร่เมื่อวานนี้  แต่ก็จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด  วันนี้เรียน เลิกตั้งบ่าย  3  เหนือ่ยและล้ามาก ๆ ไม่เคยเรียนวิชาใดนานเท่านี้มาก่อนเลย  แต่ก็ได้ความรู้มากพอควรและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ตามความรู้ที่มีมา