พลาสมาบอล

เป็นลูกแก้วทรงกลมกลวง ภายในมีโลหะกลมอยู่ตรงกลาง มีศักย์ไฟฟ้าสูง

ภายในมีก๊าซเฉื่อยความดันต่ำ เมื่อให้ศักย์ไฟฟ้าสูง ความถี่สูง ก็จะเกิดการ

แตกตัวของก๊าซประจุ+ และ - เรียกว่าพลาสมา ตรงโลหะกลมตรงกลาง และเกิด

มีเส้นสายของก๊าซที่แตกตัวเป็นอิออน ไหลกระจายไปทั่ว

เนื่องจากก๊าซเมื่อได้รับการกระตุ้นก็จะพยายามกลับมาสู่สถานะพื้น

ก็จะมีการเปล่งแสงนั่นเอง ก๊าซแต่ละชนิดสีก็จะต่างกัน

เมื่อทดลองค่อย ๆ เพิ่มศักย์ไฟฟ้าไปเรื่อย ๆ จะเป็นดังภาพต่อไปนี้


เริ่มเปิด


เพิ่มศักย์ไฟฟ้าทีละนิดไปเรื่อย ๆ

1

2

3

4


5


6


7

พบว่าเมื่อศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ก็จะมีจำนวนเส้นพลาสมา เพิ่มจำนวนเส้นขึ้น
การนำวัตถุสัมผัสกับลูกแก้ว

เมื่อนำนิ้วมือไปแตะจะเกิดเส้นของสายไฟชัดเจน

ทั้งนี้เกิดจากมือเรามีศักย์ไฟฟ้าที่ต่ำ กว่าอากาศภายนอก

เมื่อสัมผัสกับแก้วทำให้กระแสไฟฟ้าไหลจากศักย์สูงไปหาศักย์ต่ำนั่นเอง


เมื่อแตะ 5 นิ้วพบว่าทุกนิ้วมือจะมีเส้นพลาสมามาแตะที่นิ้วทุกนิ้ว


แต่เมื่อนำฝ่ามือไปแตะได้ผลดังภาพ

พบว่าเกิดเป็นเส้นกระแสไฟฟ้า เส้นเดียวไหลมายังอุ้งมือที่นำไปแตะและ

เป็นเส้นที่เข้มมาก

ทั้งนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลน่าจะมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ผิวสัมผัสด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ