ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ โทนี่ ปัญญโรจน์

ธุรกิจเล็กชนะธุรกิจใหญ่


ธุรกิจเล็กชนะธุรกิจใหญ่

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีความได้เปรียบธุรกิจขนาดเล็ก หลายประการ เช่น เรื่องของกำลังทุนที่มากกว่ากำลังคนที่มากกว่า กำลังเงินที่มากกว่า มีวัตถุดิบ ทรัพยากรที่มากกว่า มีความน่าเชื่อถือมากกว่า เป็นต้น

แต่ถ้าเราลองย้อนไปดูประวัติของธุรกิจขนาดใหญ่ เราจะรู้ว่า ธุรกิจเหล่านี้ ก็เคยเป็นธุรกิจขนาดเล็กมาก่อน และในขณะนั้นในอดีตก็มีธุรกิจขนาดใหญ่เป็นคู่แข่งเช่นเดียวกัน

แล้วโดยธรรมชาติแล้ว การเริ่มต้นทำธุรกิจ เราจะต้องเริ่มต้นที่ธุรกิจขนาดเล็กก่อน แล้วจึงกลายมาเป็นธุรกิจขนาดกลาง แล้วจึงกลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ตามลำดับ

สำหรับบทความนี้ เราจะมาพูดกันในเรื่องธุรกิจขนาดเล็กสามารถเอาชนะธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างไร

ธรรมชาติของธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจะกินธุรกิจขนาดเล็กให้ตายแล้ว ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ยังพยายามที่จะแย่งชิงพื้นที่ทางการตลาดของธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยกัน ฉะนั้นคำถามที่มักจะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ขนาดธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยกันยังต้องแข่งขันกันแทบแย่แล้วธุรกิจขนาดเล็กจะรอดหรือ

คำตอบคือรอดครับ ธุรกิจขนาดเล็กจะรอดและเอาชนะธุรกิจขนาดใหญ่ก็ด้วยปัจจัยเหล่านี้

1.ผู้บริโภคมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่เหมือนเดิม ฉะนั้น ธุรกิจขนาดใหญ่เวลาที่มีการแข่งขัน ผู้บริหารจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนานและยุ่งยากกว่า เช่น ต้องทำโครงการ ต้องทำแผนงาน ต้องทำนโยบาย เสนอกรรมการในที่ประชุม แต่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถตัดสินใจได้ง่ายกว่า เร็วกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วกว่า

2.ถ้าธุรกิจขนาดใหญ่สุดกดดันหรือแข่งขันอย่างรุนแรงกับธุรกิจขนาดรองลงมา ก็จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กกลับมามีบทบาทในการแข่งขัน

3.ต้องทำตนเป็นผู้นำนวัตกรรมหรือเป็นผู้นำความคิดใหม่ๆ บริษัทของสตีฟ จ็อบส์ บริษัทของบิล เกตส์ บริษัทของมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก บริษัทของแจ๊ค หม่า สมัยอดีต เป็นบริษัทเล็กๆ ธุรกิจเล็กๆ แต่ด้วยการเป็นผู้นำนวัตกรรมหรือเป็นผู้นำความคิดใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ จึงทำให้บริษัทเหล่านี้ เติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในระดับโลกเลยทีเดียว

4.จงเลือกใช้สื่อและสื่อสิ่งที่แตกต่างออกไป ธุรกิจขนาดเล็กมักประสบปัญหาในการเลือกใช้สื่อและการสื่อก็ไม่มีความแตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ แต่มีความเหมือนกัน คล้ายกัน เช่น การโฆษณาทางทีวี มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ธุรกิจขนาดใหญ่จึงมีโอกาสมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีงบประมาณที่มากกว่า ธุรกิจขนาดใหญ่อาจทำโฆษณา 5 ชุด แล้วหมุนเวียนกันออก 6 เดือน วันละ 5 สปอต แต่ผู้ชมทีวี ไม่มีการกล่าวถึง แต่ถ้าธุรกิจขนาดเล็กมีงบประมาณจำกัด ทำโฆษณา 1 ชุด ออกไม่บ่อย แต่สื่อโฆษณามีความแตกต่าง ทำแล้วผู้คนจดจำ ก็นับเป็นการชนะธุรกิจขนาดใหญ่ในการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและคุ้มค่ากว่าได้

5.จงทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุด ธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่ง เริ่มต้นทำในสิ่งที่ตนเองถนัดที่สุด แต่พอธุรกิจเติบโตขึ้น ก็พยายามขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถนัด ผลที่ตามมาก็คือ ธุรกิจในสายงานที่ไม่ถนัดก็ล้มและขาดทุนไม่เป็นท่า อีกทั้งเงินทุนที่หามาได้จากธุรกิจที่ถนัดกลับต้องนำเงินทุนไปอุดหนุนธุรกิจที่ตนเองไม่ถนัดแต่ขาดทุน ทำให้เสียเวลา และเงินทุนที่ตนเองเคยมี ฉะนั้น จงทำในสิ่งที่ตนเองถนัดที่สุด

6.จงยอมรับการเปลี่ยนแปลงและจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ก็เพราะธุรกิจขนาดใหญ่มักจะไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งมักจะหลีกเลี่ยงการทำอะไรที่ผิดแปลกออกไป และมีแนวโน้มที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นได้จากโฆษณาทางทีวีจะไม่หวือหวานัก ถ้าหากไม่ถูกคู่แข่งขันกดดัน แต่ถ้าถูกคู่แข่งขันกดดันก็จะเริ่มมีโฆษณาที่หวือหวาขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ดังนั้น ธุรกิจขนาดเล็ก จงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง จงกล้าที่จะโฆษณาหวือหวาบ้าง

7.จงสร้างเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ที่โดดเด่น จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว เพราะเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันธ์กับลูกค้า เกิดความพึงพอใจและการซื้อหาสินค้า เช่น บรรดาผู้ที่ผูกพันธ์กับมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson บางคนถึงขนาดสักสัญลักษณ์ ยี่ห้อ Harley ไว้ติดตามร่างกาย ตามผิวหนัง เพราะพวกเขาเกิดความภาคภูมิใจ

ดังนั้น ธุรกิจขนาดเล็กควรสร้างบางสิ่งบางอย่างที่สะดุดตา บางสิ่งบางอย่างที่เจาะเข้าไปในความรู้สึกของลูกค้า

8.ธุรกิจขนาดเล็กต้องมีความทะเยอทะยาน เมื่อครั้งธุรกิจของสตีฟ จอบส์ ยังเล็กๆ เขาเคยบอกว่า " เขาจะเปลี่ยนแปลงโลก " สมัยมูฮัมเหม็ด อาลี นักชกผู้ยิ่งใหญ่ ยังไม่ดัง เขาประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนว่า " ผมจะทำให้โลกต้องวุ่นวาย " หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็นผู้ท้าชิง ท่านจำเป็นจะต้องมีความทะเยอทะยาน อยากเป็นที่ 1 อยากที่จะเปลี่ยนแปลงวงการที่ท่านแข่งขันอยู่

9.จงสนุกกับมัน การทำงาน การทำธุรกิจ เราต้องมีความสนุกกับมัน การทำธุรกิจขนาดเล็กๆให้เติบโต และสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ก็เช่นกัน ท่านต้องมีความสนุกกับมัน เมื่อท่านมีความสนุกกับมันแล้ว ท่านก็จะเกิดความคิดในการทำธุรกิจ ถ้าท่านสนุกและมีความสุข ท่านก็จะทำธุรกิจแบบมีพลัง มีความกระตือรือร้น

ฉะนั้น ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเอาชนะธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างแน่นอน จงคิดในทางบวก จงคิดในทางสร้างสรรค์ จงคิดใหญ่ แล้ว ธุรกิจของท่านก็จะประสบความสำเร็จ ในด้านต่างๆ เช่น การขยายตลาด การเติบโตทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจให้ได้รับกำไรอย่างมากมายมหาศาล เป็นต้น


คำสำคัญ (Tags): #การตลาด#ธุรกิจ
หมายเลขบันทึก: 589866เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2015 15:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 พฤษภาคม 2015 15:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี