ภาพประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ ๕

Kroonut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาพที่ถูกถ่ายขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทางประเทศไทยไม่มีภาพเหล่านี้

ต้องไปขอภาพถ่ายนี้จากต่างประเทศมา ( เป็นภาพที่หาดูยากมาก)
ยิ่งภาพ ขบวนเรือพระที่นั่งด้วย

ตัวอย่าง ภาพถ่ายโดยพระบรมราชานุญาต ร. 4- ร. 5

ฉาย ณ เกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีโสกันต์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามประเทศ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2433

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Educational Technologyความเห็น (0)