บาปแห่งมิจฉาทิฏฐิ

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทางพุทธศาสนา ถือว่า การมีมิจฉาทิฏฐิ เป็นบาปหนามาก จะตกสู่อบายภูมิตลอดไป ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลย

พระเจ้าอชาตศัตรู ฆ่า พ่อ เป็นบาปหนักตกนรก ก็ยังสำนึกได้ เมื่อใช้กรรมแล้วก็มีโอกาสมาสู่สุคติภพ มีโอกาสบรรลุธรรม

เทวทัต คิดฆ่า พระพุทธเจ้า บาปหนักตกอเวจี ก่อนตายก็ยังสำนึกได้ เมื่อใช้กรรมหมดแล้วก็มีโอกาสบรรลุธรรม

แต่พวกมิจฉาทิฏฐิ คือพวกไม่เชื่อในวัฏสงสาร ไม่เชื่อนรก สวรรค์ ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม แล้วประพฤติชั่ว ไม่สำนึกจนตาย เมื่อไปสู่นรก หรือ ทุคติภูมิแล้ว ความมืดบอดก็ยังติดดวงจิตไป จึงไม่มีโอกาสมาสู่สุคติภูมิเลย น่าเวทนาเหลือเกิน

(ฟังมาเล่า โดยครูพิสูจน์)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)