คุณธรรมของพระอินทร์

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เชื่อไหมสำหรับเทวดาแล้วกลิ่นของมนุษย์เหม็นเหมือนซากศพ

แต่ครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงพระประชวร พระอินทร์ทรงนำภาชนะใส่พระบังคนหนัก(อุจจาระ)ของพระพุทธเจ้า ทูนไว้บนพระเศียรของพระอินทร์แล้วนำไป

โดยมิได้มีอาการรังเกียจเลย ทั้งนี้เพราะพระอินทร์ได้บรรลุพระโสดาบันแล้ว

(แหล่งอ้างอิงหนังสือพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสุรีย์ มีผลกิจ)

ครูพิสูจน์เรียบเรียงนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)