คุณเป็นมนุษย์ประเภทไหน

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประเภทของมนุษย์ในโลกนี้มี ๔ ประเภท ดังนี้

๑. มนุษย์นรก ตัวอย่างเช่น พวกโจร ที่ติดคุก

๒. มนุษย์เปรต ตัวอย่างเช่น พวกที่อดอยากไม่พอกิน

๓. มนุษย์เดียรัจฉาน ตัวอย่างเช่น พวกที่ถูกเจ้านายใช้ ดุด่า อย่างหนัก ได้สิ่งตอบแทนพออิ่มท้องไปวันๆ

๔. มนุษย์ภูต เป็นพวกที่รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีศีล ๕ บริบูรณ์

ท่านเป็นมนุษย์ประเภทใด

(แหล่งข้อมูลจากหนังสือโลกทีปนี โดยพระพรหมโมลี วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)

ครูพิสูจน์ เรียบเรียงนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)