หนังสือที่ฉันประทับใจ...<3

หนังสือ สอนเด็กให้เป็นคนดี โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

รู้สึกประทับใจมาก เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ เขียนเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่ ในการทำหน้าที่เป็น "ครูฝึก" ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวิต วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี ......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ........พลอยไพลินความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เล่มนี้หนังสือดีครับ ;)...